W czym może pomóc hipnoza?

hipnoza

Hipnoza to sztuczny sen, wywołany z pomocą hipnotyzera i za zgodą pacjenta. Przed każdym seansem objaśniamy pacjentowi, co się będzie z nim działo i co ja będę robił. Jak to się dzisiaj mówi: jest to wspólnie ustalony kontakt z warunkami przyjętymi przez obie strony. Pacjent wybiera sobie dogodną pozycje, kiedy wie, że przez dłuższy czas nie będzie mógł się poruszać. Zakres i intensywność różnych stanów świadomości jest olbrzymia i w większości nie zbadana. Hipnoza jest jednym z takich stanów – na granicy między jawą i snem. Umożliwia przywołanie oby tych stanów, co oznacza, że w seansie sztucznego snu jednakowo są zaangażowane podświadomość, porządek i chaos. Wszystko to daje twórczy rezultat w rozwiązywaniu wielu problemów psychicznych i zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku chorób psychosomatycznych.

Duża podatność na hipnozę mają dzieci w wieku 8 – 11 lat, później wiek dojrzewania – z postawą buntowniczą i zaprzeczeniem autorytetom – wymaga od terapeuty bardzo indywidualnego podejścia. I znów dobra podatność na sztuczny sen powraca po dwudziestym roku życia.

Za stan naszej energii psychicznej odpowiadają konkretne fale mózgowe:

– Fale beta – to pełna świadomość, pobudzone zmysły i ożywienie, odbieramy wtedy wiele bodźców z otoczenia.
– Fale alfa – to odprężenie, spowolnienie, relaks, koncentracja na własnym wnętrzu, to podatność na większość odmiennych stanów świadomości.
– Fale theta – to fale przejścia od snu do jawy (dłuższe lub krótsze momenty zasypiania i przebudzenia).
– Fale delta – to głęboki regenerujący sen. Sztuczny sen hipnotyczny wywołuje się poprzez aktywizowanie fal mózgowych alfa.

W stanie hipnozy umysł jakby podlega rozdziałowi (dysocjacja): racjonalna lewa półkula słucha poleceń terapeuty i „układa je” , prawa półkula poszukuje rozwiązań symbolicznych, różnych skojarzeń, możliwości nietypowego rozwiązania, bez nawykowego myślenia, przyzwyczajeń, „leniwego” chodzenia na skróty. Prawa półkula poddaje nam idee bardziej twórcze, bardziej dla nas nietypowe i nowatorskie. Oddala nas, bowiem strach, który podpowiada logika, w dużej mierze bazująca na wypróbowanych standardach. Hipnoza sama w sobie jest stanem bardzo twórczym, odkrywa różne ścieżki, które w stanie alfa można rozważać a nawet realizować (pisać, rysować, planować).

Przykładowe terapie hipnozą:

 • LECZENIE chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, leków, stresów, depresji, tiki, bezsenność, napięcia emocjonalne, zaparcia, bruksizm, moczenia nocnego u dzieci, nadciśnienia tętniczego, astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych.
 • WZMACNIANIE procesu leczenia i uzdrawiania w celu zmobilizowania sił obronnych organizmu.
 • USUWANIE bólu po przebytych chorobach, zabiegach, wypadkach oraz bólu niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym, psychicznym.
 • UWALNIANIE z nałogów alkoholu, tytoniu, narkotyków, hazardu, komputeromanii, kleptomanii, seksomanii i innych – wraz z usuwaniem przyczyn.
 • REDUKCJA zaburzeń odżywiania poprzez wpływ na nadwagę, otyłość, bulimię i anoreksję – włącznie z usuwaniem przyczyn.
 • WZMACNIANIE pamięci, koncentracji i procesu efektywnego uczenia się – doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszanie tremy egzaminacyjnej, tremy przed zgromadzeniem, doskonalenie umiejętności przemawiania na wystąpieniach publicznych i estradowych.
 • PRZYPOMINANIE zapomnianych sytuacji i rzeczy w hipnozie, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, zapomnianych wskutek amnezji, utraty przytomności itp.
 • ZAPOMINANIE nieprzyjemnych przeżyć i sytuacji życiowych, zdarzeń, nieprzyjemnych zawodów miłosnych, traumatycznych przeżyć itp.
 • ZWIĘKSZANIE sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, oziębłości, stymulacja zaburzeń o podłożu nerwicowym, psychicznym.
 • WZMACNIANIE systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu i pozytywnego myślenia i działania.
 • ANALGEZJA – znieczulenie bólów czasowych, trwałych w formie przytłumionego bólu, wywołanie niewrażliwości na ból w czasie zabiegów na organizmie.
 • REGRESJA wieku, cofanie pamięcią w wstecz do dzieciństwa w celach terapeutycznych.
 • REGRESJA – reinkarnacja w celach terapeutycznych i poznawczych; cofanie wstecz w inny wymiar.
 • PROGRESJA wieku – wywoływanie przyszłości, tzw. jasnowidzenie w hipnozie.


Zobacz też powiązane artykuły