Zła wiadomość dla lekarzy, dobra dla pacjentów

Chociaż polscy lekarze mają renomę jednych z najlepszych w Unii Europejskiej to mimo wszystko zawsze zdarzają się błędy lekarskie wynikające z przeróżnych przyczyn. Czasami jest to brak wiedzy lecz częściej przemęczenie, roztargnienie czy po prostu przeoczenie czegoś. Niezależnie od przyczyny powstaje zawsze szkoda na zdrowiu pacjenta. Lekarze ponoszą za nie odpowiedzialność cywilną. By chronić lekarzy a przede wszystkim pacjentów, istnieje obowiązek wykupywania przez wszystkich praktykujących medyków ubezpieczeń OC.

Wraz z rozpoczęciem I kwartału 2018 roku wzrosły wymagane sumy ubezpieczenia. Lekarze ze specjalizacją: anestezjologia i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia, wszystkie chirurgie, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, otorynolaryngologia, okulistyka, medycyna ratunkowa, będą musieli być ubezpieczeni aż na 100 tys. euro. Jest to wzrost o 100% w porównaniu z poprzednim okresem. Dzięki temu pacjenci zyskają większe bezpieczeństwo ale roczny koszt ubezpieczenia dla specjalisty wyniesie nawet 1 776 złotych rocznie. Zdecydowana większość pozostałych lekarzy może zadowolić się ubezpieczeniem na 75.000 euro za 1 zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W ramach składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia pakietowego lekarze mogą również uzyskać:

  • ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód nie będących szkodą osobową czy rzeczową,
  • ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub badaniach klinicznych,
  • ochronę prawną do pewnej kwoty.