Rolniku – jest już rehabilitacja z dojazdem!

KRUS gwarantuje rolnikom uprawnionym do korzystania z jej świadczeń rehabilitację leczniczą.

Ta refundowana jest zorganizowana w postaci 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w prowadzonych przez Kasę Centrach i Ośrodkach Rehabilitacji, a także w ośrodkach leczniczych, z którymi KRUS współpracuje.
Głównym zadaniem ośrodków w obszarze rehabilitacji jest zapobieganie prewencyjne i zwalczanie niezdolności do pracy, a także przywracanie do niej pracowników już poszkodowanych. Standardowo uczestnictwo w turnusach przysługuje rolnikom raz do roku, w szczególnych jednak przypadkach można ubiegać się o ponowne przejście rehabilitacji po 6 miesiącach od ukończenia poprzedniego turnusu.
Mowa tu o sytuacji, w której dana osoba jest niezdolna do pracy dłużej niż 180 dni, lub posiada uprawnienia do okresowej renty rolniczej. Również okres trwania turnusu może zostać skrócony lub przedłużony w indywidualnych sytuacjach. Wniosek, wraz z zaświadczeniem lekarskim i kompletem badań należy złożyć w regionalnych oddziałach KRUS (dokumenty mają ważność 6 miesięcy).

Po akceptacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, zgłoszone osoby otrzymują konkretne propozycje wyjazdowe. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków przysługuje osobom bezpośrednio poszkodowanym w wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, oraz poszkodowanym niezdolnym do pracy przez okres dłuższy niż 180 dni.

Zgłoszenie do programu jest oczywiście dobrowolne, a poza okresem pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym nie uchyla się praw do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Problemów jest z tym kilka

Z powyższego wynika, że po pierwsze, nie każdy potrzebujący rehabilitacji załapie się na powyższy program. Po drugie – czas oczekiwania jest stanowczo zbyt długi, szczególnie, dla odczuwających bóle. Po trzecie – nie każdy rolnik może sobie pozwolić na 3 tygodniowy wyjazd.

W takim przypadku pozostaje skorzystać z komercyjnej usługi rehabilitacji z dojazdem.
Firm świadczących tego typu usługi jest już kilka, jedną z nich jest Medikarhomecare.

Firma dysponuje doświadczonym zespołem mobilnych fizjoterapeutów. W dogodnym dla Ciebie terminie, komfortowych warunkach Twojego pomagają w rehabilitacji. Ceny zaczynają się od 120 zł za godzinę.