Autyzmu nie należy się bać

Gdybym miał opisać własny stan, to przyznaję, że w działaniu jestem bardzo ograniczony i potrzebuję dużo pomocy. Ale mój intelekt jest w stuprocentowym porządku, a w moich emocjach nie odkrywam niczego nienormalnego.

Dietmar Zóller, Gdybym mógł z wami rozmawiać.

AUTYZM należy do całościowych zaburzeń rozwoju, które najczęściej ujawniają się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Jak dotąd nie są znane podstawowe przyczyny autyzmu. Wiadomo jednak, że jest to biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju. Zaburzone są wszystkie obszary rozwoju człowieka: fizyczny, psychiczny, społeczny, emocjonalny, poznawczy. Osoby z autyzmem mają problemy z przetwarzaniem informacji ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Inaczej słyszą, widzą, odbierają rzeczywistość.

Zaburzenia występują w trzech sferach:

1. RELACJI

 • stosunek do drugiej osoby, trudności w określeniu, czy kogoś lubię, czy nie lubię,
 • często zamknięcie w sobie, nie podejmowanie próby nawiązania kontaktu,
 • brak rozwoju kontaktu wzrokowego,
 • problemy z odczytywaniem, interpretacją wyrazu twarzy,
 • problemy z nazywaniem i odgadywaniem emocji innych osób,
 • brak wspólnego pola uwagi,
 • brak społecznej potrzeby dzielenia się z innymi osobami radością, zainteresowaniami, osiągnięciami,
 • niedostateczny rozwój związków rówieśniczych.

2. KOMUNIKACJI

 • problem z rozumieniem komunikatów od innych ludzi,
 • problem w spontanicznym zadawaniu pytań,
 • brak inicjatywy w podejmowaniu konwersacji (trudność w prowadzeniu dialogu),
 • trudność w komunikowaniu swoich potrzeb,
 • brak rozumienia komunikacji niewerbalnej,
 • zaburzenia treści i formy wypowiedzi.

Autyzm jest jedynym stanem, gdzie zdolność mówienia może się rozwinąć, niezależnie od zdolności rozumienia wypowiadanych słów.

3. ZACHOWANIA I ZAINTERESOWAŃ

 • problem w rozumieniu przyczyn i znaczenia zachowań społecznych,
 • zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
 • brak umiejętności wchodzenia w role,
 • brak umiejętności zabawy „na niby”,
 • ograniczony zakres zainteresowań,
 • dążenie do niezmienności,
 • stereotypowe, powtarzające się manieryzmy ruchowe,
 • sztywne przywiązanie do specyficznych zwyczajów, rytuałów.

Objawy towarzyszące:

 • zaburzenia sensoryczne – odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych, (nadwrażliwość, niedowrażliwość, biały szum),
 • zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, praksji (zdolności do zaplanowania i przeprowadzenia ciągu czynności),
 • zaburzenia poznawcze – syntezy, koherencji, generalizacji, pragmatyki języka.

Polsce wg oficjalnych danych jest 30.000 osób z autyzmem. Nieoficjalnie mówi się o 90.000. Państwo nie uwzględnia ich specyficznych potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych, dlatego osoby z autyzmem tracą możliwości nauki i rozwoju, a także ujawniania i wykorzystywania swoich wyjątkowych uzdolnień.

Fundacja Komunikacji Pozytywnej chce umożliwić autystom bezpieczne, radosne i satysfakcjonujące życie poprzez:

 • rozszerzanie oferty terapii dla osób z autyzmem,
 • pracę z rodzinami osób autystycznych,
 • szkolenia z tematyki autyzmu,
 • stworzenie ośrodka dla osób z autyzmem.

Fundacja chce dać autystom szansę na rozwój i samodzielność oraz wspierać ich w drodze do niezależności.