Antybiotyki po zawale

antybiotyki

Trzymiesięczna terapia antybiotykami u osób po zawale lub z niestabilną dusznicą bolesną zmniejsza ryzyko zawału serca i zgonu — donoszą badacze z Finlandii na łamach pisma „Circulation”.

Coraz więcej nowych badań wskazuje, że zakażenia bakteryjne, na przykład zakażenie bakterią Chlamydia pneumoniae, są związane z ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia. Stany zapalne są bowiem wywołane przez infekcje bakteryjne, a te z kolei odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju miażdżycy naczyń.

Dotychczasowe wyniki badań nad zastosowaniem antybiotyków u osób z chorobami układu krążenia nie są jednoznaczne.

Naukowcy z Centralnego Szpitala Uniwersytetu w Helsinkach prowadzili badania z udziałem 148 pacjentów w wieku od 18 do 80 lat, którzy w latach 1998-2000 trafili do różnych szpitali w Finlandii z powodu zawału serca albo silnego ataku dusznicy bolesnej.

Dusznica bolesna rozwija się najczęściej w wyniku miażdżycy, tj. stwardnienia ścianek dużych i średnich tętnic zaopatrujących serce (tzw. naczyń wieńcowych). Choroba objawia się nagłym napadowym bólem w okolicy serca. Bezpośrednia przyczyną bólu jest niedokrwienie (i niedotlenienie) mięśnia sercowego.

Rozróżnia się stabilną i niestabilną postać choroby. Postać niestabilna jest związana z dużym ryzykiem zawału serca i zgonu.

Naukowcy podzielili pacjentów na dwie grupy. Przez 85 dni jedna grupa (74 osoby) dostawała antybiotyk klarytromycynę w postaci 500 miligramowej tabletki dziennie, a druga (również 74 osoby) placebo w podobnej postaci.

Klarytromycyna jest antybiotykiem stosowanym tradycyjnie w leczeniu chorób układu krążenia.

Leki były zakodowane tak, że ani badacze, ani pacjenci w czasie doświadczenia nie wiedzieli, co otrzymuje który pacjent.

W każdej grupie był podobny przekrój wiekowy i podobna liczba kobiet i mężczyzn. Pacjenci z obydwu grup mieli też podobne czynniki ryzyka związane z zawałem.

Stan zdrowia pacjentów był następnie śledzony aż przez 924 dni. W tym czasie zawał serca (niekoniecznie zakończony zgonem) lub udar mózgu przeszło 16 pacjentów w grupie zażywającej antybiotyki, a 27 w grupie zażywającej placebo.

Osoby z grupy, która zażywała antybiotyki, miały o 41 proc. mniejsze ryzyko zawału i innych problemów związanych z zaburzeniem funkcji układu krążenia, jak udar mózgu czy atak dusznicy bolesnej, oraz zgonu związanego z tymi zaburzeniami.

„Terapia antybiotykami u pacjentów po zawale serca lub z niestabilną dusznicą bolesną wydaje się skutecznie zmniejszać ryzyko zawału w przyszłości. Efekt klarytromycyny jest przy tym długotrwały” — komentuje prowadzący badania Juha Sinisalo.

Najbardziej prawdopodobne, że u podłoża tego zjawiska leży antybakteryjne działanie klarytromycyny. Lek ten ma jednak nie tylko działanie antybakteryjne, ale też przeciwzapalne i z tym również może być związany jego korzystny wpływ na układ krążenia.

Autorzy podkreślają, że ich wyniki są wprawdzie zachęcające, ale ze względu na małą grupę pacjentów powinny być interpretowane ostrożnie.


Zobacz też powiązane artykuły