Woda z wodociągów

Czy rzeczywiście potrafimy z takich wód wyczarować zdrową wodę do picia tak jak to obiecują nasze władze? Co zakłada się na zabrudzenie takich wód. Najprostszy podział, jaki można tu przyjąć to:

  • części nierozpuszczalne czyli inaczej sedymenty np. piasek, iły, muł, humusy, martwe i żywe organizmy wodne, rdza żelaza” itd.,
  • bakterie i wirusy,
  • części rozpuszczone, czyli pierwiastki i związki chemiczne.

Części nie rozpuszczone usuwa się z wody najłatwiej.
Służą do tego proste w swej budowie filtry mechaniczne, jak:

  • filtry żwirowo-piaskowe w zakładach wodociągowych,
  • gleba dla wód gruntowych,
  • mechaniczne filtry domowe z sit metalowych, porcelany, włókniny itd.
  • duże części nierozpuszczone usuwa się również poprzez sedymentację w dużych zbiornikach wodnych.

Nierozpuszczone w wodzie części powodują jej mętność, zatem po ich usunięciu woda staje się klarowna, kryształowo czysta.
Bakterie i wirusy „likwidowane” są w naszych zakładach komunalnych chlorem. Metoda coraz bardziej krytykowana, gdyż tworzy on z innymi związkami w wodzie nowe związki, niestety rakotwórcze.
Wreszcie to co w wodach najgorsze, – niewidoczna, niewyczuwalna smakiem i zapachem, a jednocześnie nie dająca się usunąć tradycyjnymi metodami – chemia, rozpuszczona w wodzie.
Tysiące różnych związków chemicznych stworzonych przez współczesny przemysł i wyrzucanych w postaci ścieków, ale również pyłów i opadów do naszego środowiska. Zakłady komunalne nie są w stanie usunąć z wody „chemii” (przeciwnie, dodają do niej swoją porcję), nie czynią tego również tradycyjne filtry do wody, nie jest zatem przesadą twierdzić, że dzisiejszą wodę z kranu nie wypija się lecz zjada.

Picie skażonej wody nie boli. Tak jak nie bolą promienie rentgena mieszkańców Czarnobyla i okolic. Podobnie jest z wodą . Tragedia polega na tym, że skutki picia niezdrowej wody dzisiaj, odczujemy dopiero po latach. A to z kolei co nam dzisiaj dokucza, może być wynikiem wypijanych wód przez lata poprzednie.
I właśnie dlatego, że skutki te odzywają się dopiero po czasie, nikt nie kojarzy ich z wodą.

  • Odkrycie nowej metody oczyszczania wody poprzez osmozę odwróconą uchodzi za jedno z czołowych odkryć obecnego stulecia. Jest to bowiem metoda:
  • skuteczna, bezdyskusyjna, tania, nowoczesna i oryginalna.

metoda, która zajmuje miejsce w nowoczesnych kuchniach domowych, w zakładach do produkcji wody pitnej, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w medycynie itd.

Pamiętaj Twój organizm składa się w 70% z wody a z jakiej to już zależy od Ciebie.

Pyt.: Czym się różni osmoza odwrócona od filtrowania wody?

Odp.: Zwyczajne filtry do wody mają sita oddzielające cząstki brudu i osadu od wody. Osmoza odwrócona ( O.O.) wykorzystuje błonę półprzepuszczalną, które nie tylko usuwa cząstki ale i pokaźne ilości rozpuszczonych zanieczyszczeń – cząsteczkę po cząsteczce – z wody wodociągowej.

Pyt.: Co to jest membrana i jak działa?

Odp. Membrana składa się z wielu cieniutkich połączonych ze sobą warstw lub arkuszy , zwiniętych tak, by powstała spiralna konfiguracja wokół plastykowej rurki (Strukturę tę nazywa się też kompozytem cienkowarstwowym lub TFC). Membrana ta jest półprzepuszczalna. Pozwala przechodzić cząsteczkom wody, ale działa jednocześnie zaporowo na rozpuszczone ciała stałe (np. minerały i zanieczyszczenia chemiczne). Gdy woda przepływa przez powierzchnię membrany, to cząsteczki wody penetrują jej powierzchnie, przemieszczają się wokół spirali i zbierają w rurze środkowej. Zanieczyszczenia zostają zagęszczone i zostają zmyte i odprowadzone z powierzchni membrany.

Pyt: Co to jest osmoza?

Odp. Zakładamy, że membrana jest półprzepuszczalna i ma przepływ wody, natomiast działa zaporowo na substancje rozpuszczone. Wyobraźmy sobie, ze umieszczamy ją pomiędzy dwoma komorami pojemnika, następnie w jednej połowie pojemnika umieszczamy roztwór soli, a w drugiej tylko czystą wodę.

Działa tu zwyczajne prawo fizyki – mamy dwa różne stężenia cieczy w jednym układzie, czyli układ będzie dążyć do osiągnięcia równowagi po obydwu stronach. Oczywiście, jedynym sposobem osiągnięcia równowagi jest przepływ wody czystej przez membranę do komory z roztworem soli, aby roztwór ten rozcieńczać. Taki proces nazywa się osmozą.

Pyt. Co to jest osmoza odwrócona?

Odp. Osmoza odwrócona to odwrócenie naturalnego procesu osmotycznego. W układzie oczyszczania wody chodzi nie o rozcieńczenie roztworu solnego, ale o oddzielenie wody czystej od soli i innych zanieczyszczeń.
Po odwróceniu kierunku przepływu naturalnego, woda z roztworu soli przepychana jest przez membranę w kierunku odwrotnym – trzeba przyłożyć odpowiednie ciśnienie. Stąd nazwa „osmoza odwrócona”. W takim procesie można otrzymać czystą wódę przez oddzielenie soli i innych zanieczyszczeń.

Pyt: Czy w procesie odwróconej osmozy sól ulega usunięciu z wody?

Odp. Tak. Pierwotnie osmoza odwrócona miała za zadanie otrzymanie wody pitnej z wody morskiej dla potrzeb marynarki wojennej. Nadaje się doskonale dla osób mających dietę niskosodową.

Pyt: Jak smakuje woda otrzymana w procesie o.o.?

Odp. Smak wody zależy od ilości zanieczyszczeń w wodzie z kranu. Przyjmując, że usuwamy 90% wszystkich rozpuszczonych związków i substancji mineralnych, woda może smakować, jak woda dystylowana (odmineralizowana).

Po przejściu jednak przez mineralizator smakuje jak woda butelkowana (niskomineralna) lub naturalna źródlana (o umiarkowanej zawartości minerałów ).

Pyt: Jak woda z procesu O.O. wpływa na jakość przyrządzanych napojów?

Odp. Odwrócona osmoza usuwa niewidzialne zanieczyszczenia, tłumiące aromat, dlatego może „wyjść na wierzch” naturalny smak twych napojów. Dlatego można wlać mniej kawy, a pełny jej aromat nadal pozostaje. Napoje stężone będą jeszcze bardziej aromatyczne. Prawdopodobnie będziesz pić o wiele więcej wody, ponieważ wiele osób pije napoje sodowe, soki, piwo jako alternatywę dla wody wodociągowej o złym smaku.

Pyt: Jaka będzie jakość kostek lodu?

Odp. System odwróconej osmozy powoduje, że smak kosteczek lodu będzie o wiele lepszy, gdyż większość zanieczyszczeń zostaje usuniętych z wody. Nie będzie już piasku w twych kostkach !

Pyt: Gdzie zakłada się system o.o.?

Odp. Zwykle umieszcza się go pod zlewem kuchennym.

Pyt: Ile wody wytwarza system o.o.?

Odp. System O.O może wytwarzać do 160 litrów wody / dobę – w warunkach idealnych. Daje to w przybliżeniu 6,70 litra / godzinę. Wysokowydajna membrana umożliwia szybki transfer oczyszczonej wody do zbiornika. Woda spływająca do ciągu odprowadzającego, to woda odpadowa i jest używana do zmywania zanieczyszczeń z powierzchni membrany.

Pyt: Jakie zanieczyszczenia usuwa system o.o.?

Odp. W systemie przewidziano filtr wstępny oraz dwa submikronowe węglowe wkłady blokowe, usuwające ponad 98% zanieczyszczeń organicznych. Są to chloroform, trojchloroetylen, pochodne fosforowe, chlor, związki boru i inne zanieczyszczenia organiczne. Membrana O.O. usunie : bar, potas, dwuwęglany, rad, kadm, selen, wapń, krzemiany, chlorki, srebro, chromiany, sód, miedź, detergenty, siarczany, fluorki, organiczne związki boru, środki owadobójcze na bazie ołowiu, magnez, środki chwastobójcze, nikiel, zupełnie rozpuszczone ciała stałe, azotany itd.

Pyt. Jaki jest harmonogram prac konserwacyjnych systemu o.o.?

Odp. Wkłady 1, 2 i 3 należy wymieniać co rok, zależnie od jakości wody. Zespół 1 trzeba niekiedy wymieniać częściej, zależnie od poziomu zabrudzeń i osadów. Zalecamy częstszą wymianę tego wkładu, gdyż jest to bardziej opłacalne. Membranę O.O. należy wymieniać co 3 – 5 lat, zależnie od jakości wody. Mineralizator należy wymieniać co roku.

Pyt: Kiedy nadejdzie czas serwisowania systemu o.o.?

Odp: Jedną ze wskazówek jest stopniowy spadek produkcji wody. Innym objawem jest stopniowe pogarszanie się jakości otrzymywanej wody. Można zauważyć odmienny smak wody lub biały osad wewnątrz swego czajnika lub naczyń do gotowania.