Videotrening komunikacji – praca z rodziną z autystycznym dzieckiem

wideotargeting

Projekt „Videotrening komunikacji” polega na wsparciu rodziny przez trenera za pomocą dwóch sposobów:
a) treningu komunikacji
b) wspólnym opracowaniu skutecznych form radzenia sobie z problemami.
Jednym z obowiązków świetlic środowiskowych jest wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo w wychowywaniu dzieci. Metoda wideotreningu komunikacji jest skutecznym narzędziem do tej pracy. Stanowi nieodzowne wzbogacenie dotychczas stosowanych metod.

1. Cel profilaktyczny: Ponieważ zadaniem wideotreningu komunikacji jest poprawa relacji w rodzinie, daje on szansę na wsparcie rodzin i lepszy start dzieci w dorosłe życie w przyszłości. Najważniejszym celem wideotreningu komunikacji jest, aby dzieci miały szansę wykształcenia umiejętności społecznych, które uchronią je przed patologią w życiu dorosłym. Dzięki wprowadzonemu odpowiednio wcześnie videotreningowi komunikacji będzie można zapobiegać zaburzeniom i patologiom, często pojawiającym się w rodzinach objętych pomocą, i uniemożliwić przekazanie niewłaściwych wzorców relacji dalej, w kolejne pokolenia.

2. Cel naprawczy: Rodziny niewydolne wychowawczo potrzebują wsparcia i podnoszenia kompetencji wychowawczych. Zadaniem projektu jest pełna resocjalizacja rodzin niewydolnych wychowawczo. Efektem terapii ma być całkowita zmiana psychicznych warunków życia dzieci z tych rodzin, przekształcenie ich w prawidłowo funkcjonujące rodziny.

Większość programów zajmujących się pomocą dzieciom ze środowisk zagrożonych obejmuje mały fragment czasu w życiu dziecka (np. wakacje lub zajęcia popołudniowe). Następnie dzieci wracają do swych rodzin, gdzie mają ten sam dysfunkcyjny model relacji, te same nierozwiązane problemy, tą samą wieloletnią bezsilność. Ten program zmienia źródło problemów dziecka – rodzinę – i przekształca ją w prawidłowo funkcjonujący organizm, radzący sobie zarówno w kontaktach ze światem zewnętrznym, jak i w kontaktach wewnątrz rodziny.

Projekt polega na wsparciu rodziny przez trenera za pomocą dwóch sposobów:
a) treningu komunikacji
b) wspólnym opracowaniu skutecznych form radzenia sobie z problemami.


Zobacz też powiązane artykuły