Terapia grupowa

Każda osoba chcąca korzystać z takiej a nie innej formy terapii, powinna zapoznać się i akceptować normy grupy, której będzie członkiem. Stanowi to warunek konieczny do prawidłowej realizacji procesu grupowego, czyli powrotu do zdrowia każdego z uczestników. Przykładem takich norm są np. zakaz stosowania i używania jakiejkolwiek formy agresji fizycznej czy też psychicznej, wstrzymanie się z oceną innych, czy też przerywanie wypowiedzi , oraz szczerość.

Grupa się wspiera

Przestrzeganie powyższych norm zapewnia wsparcie, szacunek, życzliwość i dość ważną w tym przypadku akceptację. Terapia grupowa jest to podstawowa forma oddziaływania w procesie leczenia uzależnień. Pomaga w zidentyfikowaniu się z chorobą a także w jej zaakceptowaniu. W jej skład wchodzą elementy edukacyjne, które wzbogacają wiedzę jej uczestników a także treningowe, które oddziałując interpersonalnie zwiększają samopoznanie, przyczyniają się do poprawy komunikacji i pomagają w wypracowaniu nowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wiele osób korzysta w leczeniu z książek o psychoterapii, które pomagają im dokładniej zapoznać się z tematem uzależnień. Terapia grupowa ma korzystny wpływ na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, zwiększając tym samym szansę na wyzdrowienie i umiejętność cieszenia się z wprowadzanych do życia zmian.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapią określa się oddziaływanie lecznicze środkami psychologicznymi i środowiskowymi. Termin ten odnosi się do terapeutycznego leczenia poprzez oddziaływanie na pacjenta, pary, rodziny lub podobne rodzajowo do siebie grupy. Specjalność lekarza jest tutaj istotna, gdyż problemy mogą być trudno definiowalne z natury psychologiczne. Psychoterapia w ścisłym znaczeniu obejmuje zaplanowane i systematyczne oddziaływanie psychologiczne, którego celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej.

Psychoterapeuta, aby osiągnąć swoje cele korzystają w wielu technik opartych na relacjach empirycznych, dialogu i komunikacji oraz zachowań. Wszystko to ma poprawić relacje w grupie m. in. w rodzinie. Lekarze psychiatrzy, psychologii klinicznej lub psychiatrycznej, psychologii doradczej, psychologia zarządzania najczęściej prowadza psychoterapię w poradniach zdrowia psychicznego, terapii rodzin małżeństw. Jednak nie tylko ponieważ kwestię tą porusza się w poradniach rehabilitacyjnych, poradniach szkolnych, na zajęciach muzykoterapii i tańca, terapii zajęciowo-ruchowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego i wielu innych. Choć wymagania co do tych zawodów są różne to należy ukończyć uczelnię wyższą i posiadać udokumentowane doświadczenie kliniczne. W niektórych krajach europejskich zawód psychoterapeuty jest uznawany za zawód wolny i nie ogranicza się praktykowania jego tylko przez psychologów i psychiatrów.