Enterokoki na OIOMach

enterococcus

Częstsze stosowanie wankomycyny lub cefalosporyn trzeciej generacji jest niezależnie związane ze wzrostem występowania enterokoków opornych na wankomycynę (vancomycin-resistant enterococci — VRE) na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM). Jednakże wpływ na to zjawisko ma również charakterystyka szpitala.

Dr Scott K. Fridkin z the Centers for Disease Control and Prevention w Atlancie wraz ze współpracownikami oceniał występowanie VRE i związanych z tym czynników ryzyka u 126 pacjentów OIOM w Stanach Zjednoczonych od stycznia 1996 do lipca 1999 roku.

Średnie występowanie VRE na badanych OIOM wynosiło 10%. Wskaźnik ten jednakże był znacząco wyższy w głównych szpitalach klinicznych i w szpitalach, w których znajdowało się więcej niż 500 łóżek. Występowanie VRE na OIOM również było znacząco związane z występowaniem VRE na innych oddziałach szpitala, zwiększonym korzystaniem z respiratorów i ze stopniem stosowania wankomycyny pozajelitowo.

Po wzięciu pod uwagę rodzaju OIOM i występowania VRE na innych oddziałach szpitalnych stopień użycia wankomycyny i cefalosporyn trzeciej generacji był znacząco związany z występowaniem VRE na OIOM.

Wyniki uczeni opublikowali w the Annals of Internal Medicine.

„Nasze analizy potwierdzają, że częste stosowanie wankomycyny i cefalosporyn trzeciej generacji w dużych ilościach jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka. Zmniejszenie korzystania z tych leków pozwoliłoby obniżyć częstość występowania VRE” — uważają naukowcy.

Obecne wyniki wskazują również, że „tradycyjne metody zmniejszenia transmisji krzyżowej powinny być zastosowane w całym szpitalu, ponieważ występowanie VRE poza OIOM jest związane ze specyficznymi dla OIOM VRE.”


Zobacz też powiązane artykuły