"Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto" - Sokrates. Jeśli złamiesz zasady zdrowia... stracisz zdrowie

medycyna

Enterokoki na OIOMach Inne

Enterokoki na OIOMach

Częstsze stosowanie wankomycyny lub cefalosporyn trzeciej generacji jest niezależnie związane ze wzrostem występowania enterokoków opornych na wankomycynę (vancomycin-resistan…