KWAI – przeciw miażdżycy

kwai

Miażdżyca, potocznie nazywana sklerozą, jest chorobą tętnic. Rozwija się powoli i podstępnie, przez długi okres czasu nie dając żadnych objawów. Często myślimy o niej jako o nieodłącznym atrybucie starości. Niestety, w świetle nowych badań naukowych, miażdżyca jest procesem chorobowym atakującym również ludzi młodych.

Charakterystyczną cechą tej choroby jest tworzenie na ścianach tętnic nawarstwień zwanych blaszkami miażdżycowymi. Początkowo zmiany są niewielkie i składają się głównie z lipidów, w tym cholesterolu. Z czasem blaszki ulegają licznym przemianom i coraz bardziej zmniejszają drożność naczynia krwionośnego. W wyniku niedostatecznego dopływu krwi, tkanki zostają pozbawione tlenu i substancji odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. To wtedy zaczynamy odczuwać pierwsze dolegliwości. Zmiany miażdżycowe najczęściej umiejscawiają się w tętnicach wieńcowych, mózgu i kończynach dolnych.

Od wielu lat na całym świecie prowadzone są badania nad przyczynami powstawania tej groźnej choroby. Ustalono, że głównym winowajcą jest przyjęty przez nas styl życia. Bardzo często miażdżycę fundujemy sobie sami, ponieważ nie przestrzegamy podstawowej zasady zdrowotnej: umiar w każdej dziedzinie! W olbrzymim stopniu odnosi się to do sposobu odżywiania się. A oto w skrócie dziesięć zasad zdrowego żywienia w profilaktyce miażdżycy sformułowanych przez znanego kardiologa. prof. Wiktora Szostaka:

  1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.
  2. Unikaj nadwagi i otyłości.
  3. Produkty zbożowe powinny być głównym źródłem kalorii w Twoim pożywieniu.
  4. Spożywaj codziennie co najmniejdwie duże szklanki mleka.
  5. Spożywaj z umiarem mięso i jegozamienniki. Wybieraj codziennie inny produkt z tej grupy.
  6. Codziennie spożywaj dużo warzywi owoców.
  7. Ograniczaj spożycie tłuszczów,w szczególności zwierzęcych, a także produktów zawierających cholesterol.
  8. Unikaj cukru i słodyczy.
  9. Ograniczaj spożycie soli.
  10. Unikaj alkoholu.

KWAI – SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA

Od tysięcy lat człowiek wykorzystuje uzdrawiającą siłę czosnku. Stosowano go jako środek przeciw nadciśnieniu, otyłości, doceniano jego odmładzające działanie. Ostatnie dziesięciolecia dostarczyły bezspornych, naukowych dowodów na fakt obniżania przez czosnek poziomu cholesterolu we krwi.
Od końca lat osiemdziesiątych przeprowadzono prawie 30 badań klinicznych dotyczących skuteczności wiodącego preparatu z czosnku KWAI w zapobieganiu miażdżycy tętnic. Przedmiotem badań była ocena czynników ryzyka zachorowania na choroby serca i układu krążenia, jak np. podwyższone stężenie lipidów we krwi (cholesterolu, trójglicerydów), podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz zmniejszony przepływ krwi. Długookresowe badanie kliniczne dowodzi: Czosnek chroni przed tworzeniem się blaszek miażdżycowych !
prof. dr med. dr inż. Holger Kiesewetter, dyrektor Instytutu Transfuzjologii Zespołu Klinik Uniwersyteckich Charite w Berlinie

Wyniki badań wskazywały, że preparaty z czosnku cechują się wieloczynnikowym działaniem i są w stanie skutecznie zapobiegać powstawaniu schorzeń serca i układu krążenia.
Nowoczesna medycyna umożliwia obecnie przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów, które dostarczają znacznie bardziej miarodajnych wyników niż stosowana niegdyś ocena czynników ryzyka.
Wykorzystując tę możliwość, we współpracy z naukowcami z placówek naukowych w Berlinie, w Akwizgranie, w Saarbrücken w Niemczech oraz Miami w USA badano przez 4 lata powstawanie blaszek miażdżycowych u 280 wybranych pacjentów z czynnikami ryzyka zachorowania na schorzenia serca i układu naczyniowego i uszkodzonymi tętnicami. W trakcie badania połowa pacjentów była leczona preparatem z czosnku Kwai (900 mg dziennie), natomiast pozostali pacjenci otrzymywali placebo wyglądające tak samo jak preparat Kwai.
W celu oceny skuteczności leczenia przeprowadzono pomiary wielkości blaszek miażdżycowych w dużych tętnicach szyi i kończyn dolnych za pomocą specjalnie opracowanej wysokorozdzielczej techniki ultrasonograficznej na początku badania, jak również po 18, 36 i 48 miesiącach.

Uzyskane wyniki były bardzo interesujące:
1. U objętych badaniem ludzi, którzy nie przyjmowali żadnego preparatu z czosnku, w ciągu 48 miesięcy objętość blaszek miażdżycowych w ocenianych okolicach ciała łącznie zwiększyła się o 15,6%.
2. U ludzi zażywających Kwai łączna objętość blaszek miażdżycowych w ocenianych okolicach ciała uległa w tym samym okresie zmniejszeniu o 2,6%.
Na podstawie porównania wyników uzyskanych w obu badanych grupach można stwierdzić, że wielkość całkowitego efektu (różnica pomiędzy grupami) wynosi 18,2%.

KWAI to preparat w postaci powlekanych tabletek pozyskiwany z wysokowartościowego czosnku chińskiego, poddawanego wieloetapowemu procesowi przetwarzania.
KWAI jest preparatem standaryzowanym, co oznacza, że jego aktywność biologiczna jest gwarantowana i stała. Przeprowadzone badanie jednoznacznie wykazało, że zalecane wieloletnie przyjmowanie preparatów czosnku nie tylko opóźnia procesy miażdżycowe zachodzące w tętnicach, lecz może również ten proces odwrócić, a tym samym udowodniono, że preparaty z czosnku działają nie tylko profilaktycznie, lecz także mają działanie lecznicze. Rozwój blaszki miażdżycowej zostaje opóźniony o 5 -10 lat. Oznacza to, że mężczyźni już przed ukończeniem 40-tego roku życia powinni rozpocząć systematyczne stosowanie preparatów z czosnku, kobiety zaś nie później niż w okresie okołomenopauzalnym.


Zobacz też powiązane artykuły