Filtrowanie osmotyczne

filtr

Najważniejsze dla życia i zdrowia człowieka jest to co człowiek je, czym oddycha i co pije. Tylko częściowo mamy wpływ na to co jemy, gdyż nie wszystko możemy znaleźć w sklepach z zdrową żywnością. Na złą jakość powietrza niestety jesteśmy skazani i bezpośrednio nic w tej kwestii nie możemy zdziałać. Z tych trzech najważniejszych składników dla naszego zdrowia i życia jesteśmy wstanie zmienić tylko jeden – WODĘ, KTÓRĄ PIJEMY.

Od milionów lat woda w przyrodzie krąży. Wody z oceanów, mórz, rzek, roślin itp. parują do atmosfery, tworzą chmury i spadają z powrotem na powierzchnie ziemi w postaci deszczu, śniegi lub gradu. Powstające z tych opadów rzeki i jeziora były od zarania dziejów źródłem słodkiej wody dla roślin i zwierząt, jak również dla człowieka.
Jednak jakość dzisiejszych wód powierzchniowych większości państw na świecie jest tak zła, że zakłady wodociągowe przestały z nich już produkować wodę pitną. Uczciwe służby sanitarne w uczciwie rządzących państwach mówią, że z kranów nie płynie woda zdatna do picia. Wodę do picia trzeba należy kupować w sklepach, albo produkować samemu w domu poprzez zainstalowanie odpowiednich filtrów.

Etapy filtrowania osmotycznego

ETAP 1
Zawiera 1 mikronowy filtr wstępny, wyłapujący wszystkie osady i cząstki zawieszone do wielkości 1 µm. (mętność). 1 mikron jest 40 x mniejszy od najmniejszej drobiny, jaką może zobaczyć ludzkie oko.

ETAP 2
Jest to 1 mikronowy, węglowy, blokowy wkład filtra wstępnego znacznie zmniejszający zabarwienie, nieprzyjemne zapachy i poprawiający smak. Zatrzymuje sedymenty większe od 5 µm. oraz redukuje ilość chloru. Prócz usuwania pozostających jeszcze cząstek zawieszonych o wymiarach > 1 µm, wkład ten zmniejsza ilości zanieczyszczeń organicznych.

ETAP 3
Jest to drugi filtr z bloku węglowego. Ten submikronowy wkład z bloku węglowego skutecznie odfiltrowuje wszystkie bakterie, większe od 1 µm. Zostaje przeprowadzona filtracja mechaniczna poprzez ścianki boczne bloku. Filtr z bloku węglowego nie uwalnia żadnych drobnoziarnistych zanieczyszczeń węglowych poprzez ściany boczne tego bloku i poprawia prace membrany.

ETAP 4
Wysokowydajna membrana z odwróconą osmozą. Stosuje się membranę z cienkowarstwowego kompozytu (TFC), która ma wydajność ok. 130 litrów / dobę, czyli prawie dwa razy tyle co w innych, przeciętnych układach z odwróconą osmozą. Membrana TFC zmniejsza poziom wszystkich metali ciężkich, jak np. ołów i miedź.
Woda wpływa następnie do naszego zbiornika, zajmującego niewielką przestrzeń, i czeka aż do swego wykorzystania.

ETAP 5
Mineralizator, jest ostatnim etapem oczyszczania wody, po jej wypłynięciu ze zbiornika operacyjnego. Zadaniem tegoż filtra jest wzbogacenie wody osmotycznej w podstawowe makroelementy takie jak: sód, potas, magnez, wapń oraz siarczany.

Sytuacja wodna w Polsce jest wyjątkowo tragiczna. Istnieją jeszcze państwa w Europie, które ratują się przed brudną wodą poprzez gromadzenie tej czystej z opadów atmosferycznych w tzw. zbiornikach retencyjnych.
Średnia retencja takich wód wynosi w Europie 30%, czyli w zbiornikach tych potrafimy przechowywać 30% objętości opadów atmosferycznych z całego roku. W Polsce retencja ta wynosi tylko 4%. Zatem zamiast kapać do garści czystą wodą, która spada nam na głowy, pozwalamy ją zanieczyszczać wszystkimi możliwymi ściekami, żeby później z tych ścieków robić wodę do picia.

Wiemy, że jedynym gwarantem wytwarzania w zakładach wodociągowych wody zdrowej i bezpiecznej jest odpowiedni surowiec na wejściu do nich. Do celów wodociągowych powinny być ujmowane tylko wody I klasy czystości (Dz.U. PRL Nr 42 z 1987 r. poz. 248). Niestety w Polsce większość rzek należy do III klasy czystości, lub też zaliczana jest do tzw. wód pozaklasowych ze względu na ich wysoki stopień zanieczyszczenia. W związku z brakiem lepszych źródeł wody, zakłady wodociągowe zmuszone są do ich wykorzystywania dla celów komunalnych.

 


Zobacz też powiązane artykuły